Mithila Vivah ke Shadyantra!!

Posted on: Sunday, May 29, 2011

Mithila ke ek ta naya kissa sunu! Hamar bhai ke byah kichhu din pahile bhel. Hum sab ek ta sabhya gaon ke lok chhi, aar bhagwan ke kripa sa paisa kuria ke kono lobh nai aichh. Apan karm sa paisa kamabai ke kshamta rakhne chhi. Hamr bhai neek naukri me chhaith, aar hamar matashri ke anek ichhha chalain je beta ke byah hua, potya poti hua.

Aahi, vichar sa byah ke baat chlait raha, aar ek ta garib ghar ke pariwar me rishta bhel. Hamar bhai ek ta rupaiya ke maang nai kelaith jai sa hum sab bahut santosh me rahi. Khali ichhha raha je samaj ke, yani barati ke kani neek aagrah hoi. Khair, byah ke samay ta matha palait gel. Ladki ke ma-baap ke kono mojare nei rahi, aar sab kichhu ladki ke badki bahin ke sasur ke adhin rahei. Ladki khali du bahin chhaith.

Takar baad ke kahani ki kahu……….iha je hamar bhai ek ta bada bhari shdyantra ke shikar bha gel. Ai samaj ke Purukh sab apne samaj ke naash me lagi rahal chhaith. Aai ke baat iha aichh je kiyak ta o ladki ke baap ke aarthik haalat theek nahi chhain, hunkar samdhi sab hunka kono mojar nai deit chhathin aaar akhan hunkar beti ke marfat humar bhai ke apan pariwar sa alag kara me lagal chhiath!

Agar humra aahan sab kono tarah ke madad da sakait chhhi ta, bad aabhari haib!

About Mithila

Mithila is an ancient cultural region of South Nepal and North India lying between the lower ranges of the Himalayas and the Ganges River. The Nepal border cuts across the top fringe of this region. The Gandak and Kosi Rivers are rough western and eastern boundaries of Mithila. The Ramayana records a dynastic marriage between Prince Rama of Ayodhya and Sita, the daughter of Raja Janak of Mithila. The town of Janakpur, in the northern Nepali section of Mithila, is believed to be Janak's old capital.


Avatar

baidhnath Kumar

April 13th, 2017 at 8:32 am
Permalink this comment

1

kon gila me aahan bhai ke vibah bhel,
hamra nimrantran nai deliea.